Žiť ako Kristus

SLOVENSKÁ EVANJELICKÁ ALIANCIA
pri príležitosti parlamentných volieb
VYZÝVA
všetkých kresťanov a občanov Slovenska

1. K modlitbám za nový parlament a vládu
„Hľadajte blahobyt krajiny... a modlite sa za ňu k Pánovi, lebo v jej blahobyte bude aj váš blahobyt... Keď ma budete hľadať celým srdcom, dám sa vám nájsť – znie výrok
Pánov – zmením váš údel...“ Jeremiáš 29, 7. 12–14
„Chcem, aby sa „konali prosby, modlitby, príhovory a ďakovania za všetkých ľudí, ... za všetkých vysokopostavených, aby sme tichým a pokojným životom mohli žiť v pobožnosti a statočnosti.“ 1. Timoteovi 2, 1–4
„A dostanete všetko, o čokoľvek budete prosiť v modlitbe s vierou.“ Matúš 21, 22

2. K plnej účasti na voľbách
K plnej účasti na voľbách, aby ich neignorovali, nerezignovali, nenechali iných rozhodovať o svojej budúcnosti. Aby vo vlastnom záujme pristupovali k voľbám zodpovedne, volili múdro a správne, podľa najlepšieho svedomia a vedomia. Je to naša krajina, náš domov a náš život.

3. Dodržať aspoň týchto 5 Božích prikázaní, aby nám bolo dobre:
Nezabiješ! Nepokradneš! Nezosmilníš! Neoklameš! Nepožiadaš o nič, čo je tvojho blížneho!

4. Nezničme si našu vlasť sociálnymi, národnostnými, politickými vzburami a nepokojmi!

V Bratislave, dňa 1. mája 2023

Ľubomír Vyhnánek                  Ivan Eľko                               Ján Kerekréty
       predseda                predseda Ekumenickej rady                generálny sekretár
                                           cirkví na Slovensku

Súbory na stiahnutie:    Výzva A3    Výzva A4    Výzva A5